เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
camera_alt ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565"
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ขอให้ผู้ครอบครองที่ดินและผู้ประกอบการที่ครอบครองป้าย...
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลชำราก ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชำราก
วิธีการกักตัวเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว
ประโยชน์ของไอโอดีนที่ร่างกายขาดไม่ได้
วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน 2564
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565”
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดวงเงินงบประมาณ สายยูทธการบ้านชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก
facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ