เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

สถิติ sitemap
วันนี้ 548
สัปดาห์นี้4,140
เดือนนี้19,240
ปีนี้230,880
ทั้งหมด438,672

camera_alt ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับร้านค้าปลีก
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565
ตลาดนัดในพื้นที่ตำบลชำราก ตลาดนัดชำราก เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 17.30 น.
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565"
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 5 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (สป)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สป.)
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก
facebook
Facebook เทศบาลตำบลชำราก

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
08/08/2565
08/08/2565
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม
กพส.
08/08/2565
08/08/2565
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สน.คท.
05/08/2565
08/08/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)]
[บัญชีรายชื่อ (เก่า)]
กสว.
05/08/2565
08/08/2565
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย
กสว.
05/08/2565
08/08/2565
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย
สน.คท.
05/08/2565
08/08/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)]
[บัญชีรายชื่อ (เก่า)]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ