messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยวิสามัญที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น เพื่อการลงทะเบียนขอเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด ที่มีฐานะยากจน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
Line Official Account ของ พม.ตราด ติดต่อ-สอบถาม ได้นะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.60031 สายห้วงกระทะ ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ส.ป.ก.ตราด รับสมัครเกษตรกรโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
เทศบาลตำบลชำราก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
เทศบาลตำบลชำราก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก ได้รับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วงกระทะ ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานการประชุม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชำราก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาในพื้นที่ตำบลชำราก (รูปภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาในพื้นที่ตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
81 - 100 (ทั้งหมด 347 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18