เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 84
เดือนนี้ 5,086
เดือนที่แล้ว 7,262
ทั้งหมด 37,607

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกลาง หมู่ที่ 4-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรีพัฒนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหลอด-ลากซุง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตีนเขา ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเกลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนาเกลือ (ตร.ถ.60018) หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล (ตร.ถ.60049) หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินทางเข้าหมู่บ้านปลายนา หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรอกแก้ว หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3832 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระทะ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก