เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดวงเงินงบประมาณ สายยูทธการบ้านชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงไหล่ทางโดยวิธีก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมผนังกันดิน คสล.บริเวณเนินสระแมลงภู่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระแมลงภู่-ป้อมยาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรีพัฒนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกลาง หมู่ที่ 4-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตีนเขา ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหลอด-ลากซุง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเกลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ซ่อมแซมถนน คสล.สายเทศบาล (ตร.ถ.60049) หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331