เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน สายคลองหลอด ม.5
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินสายเกาะเขียง ม.4
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดวัชพืช
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๘ (สำ นักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7