messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชำราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย(ภัยแล้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกันอันตราย บริเวณถนนสายยุทธการบ้านชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (หินขาวแต่งสวน ) ตามโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำรับอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขันอลูมิเนียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายซอยถนนสายยุทธการชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อน้ำดิบจากจุดปล่อยน้ำชลประทาน ข้าง สภ.ท่าเลื่อน ไปยังคลองนา ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและคันกั้นน้ำเค็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการขุดลอกรางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำแนวป้องกันไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน 14 รายการ (สธ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ(ศพด.) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 491 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25