เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
folder งานสภา
insert_drive_file ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำรากครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331