เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
folder งานสภา
insert_drive_file ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำรากครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
description ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331