เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder งานสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 28 กันยายน 66
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายน 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 29 มิถุนายน 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เรียกประชุม และเชิญประชุม สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เรียกประชุม และเชิญประชุม สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เรียกประชุม และเชิญประชุม สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุม เรียกประชุม และการนัดประชุม ปี 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชำราก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชำราก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3