เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder งานสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 แะลกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 ส.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ส.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 ก.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำรากครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2