messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder โครงการ&กิจกรรมลักษณะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 489
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 458
ภาพถ่ายโครงการอบรมคุณธรรม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
กิจกรรมส่่งเสริมคุณธรรม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1