messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
info ป่าชายเลนตำบลชำราก
ป่าชายเลนตำบลชำราก
ตำบลชำรากมีพื้นที่ติดทะเลที่มีชายหาดและป่าชายเลนสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าชายเลนตำบลชำราก มีพื้นที่ 11,967.08 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตราด ปัจจุบันป่าชายเลนมีพื้นที่มากเป็นอันดับต้นๆ ของพื้นที่อ่าวตราด มีพันธ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด เป็นที่อยู่อาศัยขยายพันธ์ของกุ้ง หอย ปู ปลา เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงวิถีความเป็นอยู่ของประมงพื้นบ้านในตำบลชำราก
ภาพ