เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 72
เดือนนี้ 5,074
เดือนที่แล้ว 7,250
ทั้งหมด 37,595

group สำนักปลัด
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอภิรดี สุขไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-510931
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุราดา พูลแสวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุภโชค ทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นายสุวัชร นุ่มศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภาษิตา วงรัตน์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.กัญญ์ชิสา เพชรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ชนารัตน์ คุณาวนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชนารัตน์ คุณาวนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอดุลย์ อุตมัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
น.ส.ทัศนีย์ รัตนมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ทั่งทอง
คนงานทั่วไป
นางวิไลวรรณ ทั่งทอง
คนงานทั่วไป
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายรังสรรค์ มุสิกรัตน์
ยาม
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
นายธฤต สังข์ธนู
คนงานทั่วไป
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งตามกรอบว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก