เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
นางสาวญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวยุพารัตน์ หาญเหี้ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอารยา พุกประจบ
พนักงานจ้างเหมา