เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
นางสาวญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุพารัตน์ หาญเหี้ยม
พนักงานจ้างเหมา