messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรุจน์ รุจิพรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.สงกรานต์ สีเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ยุพารัตน์ หาญเหี้ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.รัตนา ภู่มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.ญาริลย์ รัตนวาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.มุทิตา รัตนเศียร
พนักงานจ้างเหมา