messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำราก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำราก และ อสม. ออกดำเนินการเฝ้าระวัง โดยการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือ และบริเวณโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) รอบที่ 2
ผู้โพส : admin