messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก พร้อมด้วยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ อาสาสมัครท้องถิ่นบริบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำราก ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 22 ราย และอวยพรวันเกิดให้กับผู้สูงอายุที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้
ผู้โพส : admin