ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : tIiv80QTue25009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้