ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ-8917 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง