ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะเกาะเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง