ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง