ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการ ฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง