ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง