ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

ชื่อไฟล์ : cNBWrsJMon13839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้