ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เลขครุภัณฑ์ 480-55-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง