ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 272 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง