ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๑๕๐ ซ.ม.x ๕๐๐ ซ.ม. (โครงการจัดงานยุทธการบ้านชำรากฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง