ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องไทยธรรม (โครงการจัดกิจกรรมงานยุทธการชำรากฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง