ชื่อเรื่อง : เช่าเต็นท์เพิง (โครงการจัดกิจกรรมยุทธการชำรากฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง