ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง บจ ๑๐๗๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง