ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับฯ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง