ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 3701 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง