ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง