ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5613 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง