ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถตู้ไปกลับ สำหรับโครงการพาหนูรู้จักตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง