ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้กลม จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง