ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง บจ ๑๐๗๓ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง