ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง