ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑฺ์ 417-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง