เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
camera_alt ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [7 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [7 มิถุนายน 2565]
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [24 พฤษภาคม 2565]
ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับร้านค้าปลีก [24 พฤษภาคม 2565]
 
landscape แผนที่
แผนที่
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินสายเกาะเขียง ม.4
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน สายคลองหลอด ม.5
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุน) ถนน ๒ สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

info แบบฟอร์มราชการต่างๆ
แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตราด