messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายนุชล ติ่งเกษม
ประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 089-5452665
นายสมศักดิ์ อนันต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 089-5450870
นาวาโท ประทาน สำราญกิจ ร.น.
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชำราก
โทร : 081-5136273
นายนุชล ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-5452665
นายบรรเทิง มุสิกรัตน์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 065-8236955
นายอโนชา ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 081-0003126
นายดิเรก บุญชู
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 086-8351599
นายประยุทธ ติ่งเกษม
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-0916542
นายวิษรุศ พลโสภา
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-5455927
นายเกรียงศักดิ์ เรืองขณะ
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-0943210
นายสมศักดิ์ อนันต์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 089-5450870
นางวดีภัทร ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-2562559
นาวาโท ประทาน สำราญกิจ ร.น.
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-5136273
นายอนนต์ ไวยกูล
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-0003601
นายฐานพงศ์ หนูจักร
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 082-2005886