messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
camera_alt ภาพกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์
วิธีสร้างความสุขในวัยเกษียณ[12 มิถุนายน 2567]
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ[12 มิถุนายน 2567]
รายงานการดำเนินการโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 พฤษภาคม 2567[29 พฤษภาคม 2567]
ธนาคารขยะ “1 หมู่บ้าน 1 ธนาคารขยะ”[15 มีนาคม 2567]
การประกาศเจตนารมณ์(No Gift Policy) 2567 ภาษาอังกฤษ[14 กุมภาพันธ์ 2567]
การประกาศเจตนารมณ์(No Gift Policy) 2567[14 กุมภาพันธ์ 2567]
การประกาศเจตนารมณ์(No Gift Policy) 2567[14 กุมภาพันธ์ 2567]
โรคไข้หูดับ[13 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 8 ก.พ. 67 ตั้งแต่ปากซอยทุ่งสนามบินถึงปลายสาย ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.[6 กุมภาพันธ์ 2567]
แนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ปี 2567[1 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 209 รายการ)