เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
check_circle คำขวัญตำบลชำราก
คำขวัญ
คำขวัญตำบลชำราก ชำรากน่าอยู่ รอบรู้การเกษตร ติดเขตชายแดน มากแม้นผลไม้ดี วัดคิรีฯพระอารามหลวง ฝนร่วงดีมากหลาย "สามชาย" แหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวยุทธการบ้านชำราก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331