เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 66
เดือนนี้ 5,068
เดือนที่แล้ว 7,244
ทั้งหมด 37,589

group กองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้ากองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้ากองการศึกษา
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๑
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๑
นางสาวรัศมีกุล ช่วยโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัศมีกุล ช่วยโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววาสนา มุสิกวงค์
แม่บ้าน
นางสาววาสนา มุสิกวงค์
แม่บ้าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก