เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
group กองการศึกษา
นายกำธร รัตนธรรม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกำธร รัตนธรรม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางวารี หาญเหี้ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๒
นางพลับพลึง ธรรมดา
ครู คศ.๒
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวารุณี คุ้มชนม์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จันทร์จรัส รัตนนารถ
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
แม่บ้าน
-ว่าง-
แม่บ้าน
น.ส.อรวรรณ บุญชู
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.อรวรรณ บุญชู
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331