เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่องประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo เทศบาลตำบลชำรากประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดวัชพืช
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง คสล.สายชากมะกรูด ตร.ถ.60021 ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรอกแก้ว ตร.ถ.60007 ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.60044 จากสายยุทธการชำรากถึงสายยุทธการชำราก บ้านชำราก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 แะลกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลชำราก เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการเงินประจำ 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.๖๐๐๔๔ จากสายยุทธการชำรากถึงสายยุทธการชำราก บ้านชำราก หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file การขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565” poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 20 (ทั้งหมด 228 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12