เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายนา-หนองกลม ม.3
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบข่า ม.4
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายนา ม.2
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลชำราก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo Big Cleaning Day
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo เทศบาลตำบลชำราก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชุมสภาเทศบาลตำบลชำราก สมัยวิสามัญที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 265 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14