เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เดือนนี้ 5,085
เดือนที่แล้ว 7,261
ทั้งหมด 37,606

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการต่อเติมสนามกีฬาในร่มฯ
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเขาใหญ่(ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนาเกลือ(ตร.ถ.60018) หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ชื่อผู้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก (เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพระกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและผิวจราจร คสล.สายบ้านนาเกลือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรือง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรือง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสำโรง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 214/2564 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
(นายกำธร รัตนธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก