เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมยี่ห้อทาคาตะ (Takata)
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(ฉบับที่ 5/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 760/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file การป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 214/2564 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คำแนะนำกรมอนามัย สำหรับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file คำแนะนำกรมอนามัย เรื่องการแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าปลีก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 24/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 มค 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
photo ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 458
photo มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการแยกสังเกตอาการที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ ม.1 - ม.5 ต.ชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
photo ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
photo ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3