เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)(ฉบับที่ 5/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 760/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file การป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 214/2564 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file คำแนะนำกรมอนามัย สำหรับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file คำแนะนำกรมอนามัย เรื่องการแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าปลีก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 24/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 มค 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
photo ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
photo มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการแยกสังเกตอาการที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ ม.1 - ม.5 ต.ชำราก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
photo ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
photo ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลชำราก ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3