เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file มอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลชำรากให้รองนายกเทศมนตรีตำบลชำรากปฏิบัติราชการแทน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดเทศบาลตำบลชำราก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1