เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file มอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีตำบลชำรากให้รองนายกเทศมนตรีตำบลชำรากปฏิบัติราชการแทน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดเทศบาลตำบลชำราก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1