messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
find_in_page การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ผู้มีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตบริการสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชำราก ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1