messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำอธิบายสมรรถนะ(Competency) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
Competency ตำแหน่งนิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
Competency ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
Competency ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
Competency ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
Competency ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
Competency ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
Competency ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
Competency ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
Competency ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
Competency ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
Competency ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
Competency ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
Competency ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
Competency ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2