เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชำราก ที่อยู่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทร. 039-510931 โทรสาร. 039-510932

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แผนปี 59-61(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file แผนปี 59-61(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผนปี 59-61(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file แผนปี 59-61(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file แผนปี 59-61(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file แผนปี 59-61(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลชำราก
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331
นายทัธนา อินทผลึก
นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
โทร : 081-5767331