เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขถึงฉบับที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30