messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
info กลุ่มหนองรีดีไซน์
ศูนย์การเรียนรู้หนองรีดีไซน์
หนองรีดีไซน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เิกดจากแนวคิดของ นางวดีภัทร ศรีปราชญ์ ประธานกลุ่มฯ ที่เห็นขยะในชุมชน เช่น ซองกาแฟ มีจำนวนมาก จึงได้ทดลองนำซองกาแฟมาสานเป็นกระเป๋า ตะกร้า จากนั้นชวนสมาชิกมารวมกลุ่มเพื่อทำการแปรรูปซองกาแฟ ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ปัจจุบันได้เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก โดยทอเป็นเสื่อกก โดยเน้นการทำกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ภาพ