เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
info วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
วัดคีรีวิหารพระอารามหลวง
วัดคิรีวิหาร เดิมชื่อ "วัดท่าเลื่อน หรือวัดภูเขายวน" ตั้งเมื่อ พ.ศ.2429 ตั้งอยู่บนภูเขาทำให้มองเห็นทิวทัศน์ ป่า เขา ทะเล มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามมีการผสมผสานศิลปกรรมสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ศาสนสถานที่สำคัญภายในบริเวณวัดประกอบด้วย อุโบสถหลังใหญ่ พระเจดีย์เรือนรับรองสมเด็จพระเทพฯ กุฎิธรรม-สารทิศ กุฏินิรมิตสามัคคี ศาลาการเปรียญ วิหารจีนที่ประดิษฐานพระพุธทอุดมสมบูรณ์ พระอวโลกิเตศวรและพระสังกัจจายน์
ภาพ