messager
 
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบล
ชำราก
อ.เมือง จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
คู่มือการใช้งานระบบ LPA สำหรับอปท poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
find_in_page ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ขอประชาสัมพันธ์หากผู้พิการท่านใดสนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานสถิติจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน สำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ ฉบับ4 (เม.ย. - ก.ย.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ค. - ก.ย.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลชำราก ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลชำราก
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ขอประชาสัมพันธ์ช่างในพื้นที่ เข้าร่วม Application "เรียกช่าง" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศเทศบาลตำบลชำราก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
41 - 60 (ทั้งหมด 345 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18